FAQ

Vind antwoord op de meest gestelde vragen

Zoekt u een vakman die niet alleen uw huis te koop zet, maar ook goed verkoopt? We komen graag langs voor een passend verkoopadvies!

Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken onder andere prijs, leveringsdatum, ontbindende voorwaarden en eventuele afspraken over roerende zaken dan legt de verkopende NVM-makelaar de afspraken vast in de koopovereenkomst.

Pas als beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend, komt de koop tot stand.

Ontbindende voorwaarden zijn een belangrijk aandachtspunt. Als je deze opgenomen wilt hebben in de koopovereenkomst, dan moet je dit meenemen in de onderhandelingen. Als koper krijg je niet automatisch een ontbindende voorwaarde.

Koper en verkoper moeten het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopovereenkomst wordt opgemaakt. Voorbeelden van ontbindende voorwaarden zijn:

  1. Financieringsvoorbehoud.
  2. Negatieve uitkomst van een bouwkundige keuring.
  3. Het niet verkrijgen van Nationale Hypotheekgarantie.
  4. NVM No-Risk clausule.

De koop tussen een  particuliere verkoper en de particuliere koper komt pas tot stand op het moment dat de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend. Dit vloeit voort uit de Wet Koop onroerende zaak en heet het schriftelijkheidsvereiste.

Een mondelinge of per e-mail bevestigde afspraak is dus niet voldoende. Zodra de verkoper en de koper de koopovereenkomst hebben ondertekend en de koper een afschrift van de overeenkomst heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze tijd kun je als koper alsnog afzien van de koop. Na deze tijd is de koop definitief rond, tenzij de ontbindende voorwaarden van toepassing zijn.

De wettelijk vastgestelde drie dagen bedenktijd houdt in dat je als koper zonder opgaaf van redenen de koop kunt ontbinden. De bedenktijd van drie dagen gaat in zodra een kopie van de getekende koopovereenkomst aan de koper ter hand is gesteld.

De bedenktijd kan langer duren dan drie dagen als deze eindigt op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag. Hiervoor zijn regels opgesteld. De NVM-makelaar kan precies aangeven tot wanneer de bedenktijd loopt.

Je bent pas in onderhandeling met de verkopende partij als deze reageert op uw  bod door:

Een tegenbod te doen.

Expliciet te melden dat u in onderhandeling bent.

Je bent dus nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar zegt dat hij je bod met de verkoper zal bespreken.

De verkoper beslist aan wie hij de woning laat bezichtigen, welk bod hij accepteert en onder welke voorwaarden. Koper koopt van verkoper en niet van diens makelaar. De verkopend makelaar behartigt alleen de belangen van de verkoper.

Pas als de koopovereenkomst door beide partijen is getekend ligt de koop vast. Tot die tijd mag verkoper nog de woning laten bezichtigen en andere partijen mogen eventueel ook nog biedingen uitbrengen.

Bij taxeren krijg je een officieel taxatierapport. Dit is een onafhankelijk deskundigheidsrapport dat je nodig hebt voor verschillende doelen. Denk hierbij aan een investering in verbouwing of verduurzaming, verkoop of aankoop van een woning, erfenis, aanvraag of oversluiting van je hypotheek.

  1. De taxateur ontvangt de opdrachten voor het taxeren van de woning.
  2. U geeft akkoord op de opdrachtvoorwaarden. De taxateur plant een afspraak om de woning te taxeren.
  3. De taxateur gaat naar de woning voor de opname.
  4. De taxateur werkt het taxatierapport uit. Het raport wordt gevallideerd door het NWWI.
  5. U ontvangt het rapport via de mail vanuit het NWWI.
  6. U ontvangt de taxatienota met een betaalverzoek. U betaald de nota binnen de afgesproken betalingstermijn.

Contact opnemen

Stond jouw vraag er niet tussen?

Bellen

Mailen

Contactformulier